Sundhedskort

Vidste du, du nu kan få sundhedskortet på din telefon.
Download dette i Google Play butikken eller via App store

Registrering
Når du ankommer til klinikken skal Sygesikringsbeviset registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren ved indgangen.
Det har 2 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores system, at du er ankommet, samt du er klar til at blive kaldt ind.

2. Når kortet registreres kan sygesikringen se, at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset.